BESPLATAN POZIV

0800.08.08.01

Cara Dušana 236, Zemun, Beograd

Đuje i Dragoljuba 2V, Ibarska magistrala (u blizini Metroa)

Čekovima bez kamate

Od 1. 05. 2013. godine, Noks je uveo novu olakšicu vernim potrošačima i omogućio plaćanje robe čekovima na 6
rata.
To znači da je sada u Noksovim trgovačkim centrima u Beogradu moguće izvršiti plačćanje putem čekova u 1 + 5
rate, pri čemu prvi ček ide odmah u realizaciju a ostali u vremenskom razdoblju od po mesec dana.
Proces plaćanja čekovima građana:
● Maksimalni iznos po jednom čeku je 5.000,00 dinara, i ako želite da vam iznos rate pređe 5.000,00 dinara
možete za svaku ratu da ostavite dva ili više čekova;
● Kupac ispisuje čekove sa svima potrebnim podacima, unoseći na njih i datum dospeća čeka po unapred
definisanim rokovima sa tačnim datumima dospeća (čak i ako datum dospeća ide na neradni dan, osim za
državne praznike (1. i 2. januar, 7. januar, 1. maj);
● Kupac na kraju čeka mora ispisati broj lične karte i broj telefona, i mora se identifikovati ličnom kartom. Kupac
mora u tom dokumentu imati prijavljeno mesto boravka na teritoriji Republike Srbije;
● U slučaju da je iznos na ratama različit najveći iznos ide kao trenutna rata odnosno uplata

Facebook Twitter Google LinkedIn Email